Školy

Lunys pre školské zariadenia

Spoločnosť LUNYS je významným dodávateľom ovocia a zeleniny nielen do stravovacích prevádzok, ale aj do školských zariadení. Zásobujeme všetky typy škôl – materské a základné školy, stredné školy, ale aj vysokoškolské jedálne. Okrem ovocia a zeleniny máme k dispozícii aj širokú ponuku potravinového tovaru, ktorými sme schopní komplexne zásobiť stravovacie zariadenia počas celého školského roka.

Materským a základným školám navyše ponúkame možnosť zapojiť sa do programu Školské ovocie.

Čo je školské ovocie?

Program Školské ovocie má za úlohu pravidelné zabezpečovanie čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny do škôl. Bol vytvorený Európskou úniou s cieľom zvýšiť informovanosť o zdravej výžive a zmeniť stravovacie návyky v rannom veku, a tým predchádzať nadváhe a obezite. Vďaka tomuto programu deti základných a materských škôl môžu konzumovať čerstvé a spracované ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach.

Program je dotovaný Európskou úniou, ktorá hradí 80% celkovej sumy, 20% hradí škola/žiak/rodič.

Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke: www.skolskeovocie.sk.

Prečo Lunys?

Máte záujem o spoluprácu?

Chceli by ste sa bližšie informovať o programe Školské ovocie, alebo by ste sa radi dozvedeli, ako čerpať výhody tohto programu? Kontaktujte nás na +421 918 547 817 alebo skolskeovocie@lunys.sk.

Lunys a školské ovocie

Spoločnosť LUNYS sa do programu prvýkrát zapojila v školskom roku 2009/2010. Od tohto roku v školskom ovocí aktívne participujeme, získavame nové školy a zdokonaľujeme našu prácu, aby sme školám vytvorili čo najlepšie podmienky na spoluprácu s nami.

lunys-11

Našim cieľom je poskytnúť všetkým deťom príspevok Európskej únie na čerstvé a spracované ovocie a zeleninu, podieľať sa na zvyšovaní kvality stravovania detí na Slovensku a predovšetkým, byť stálym partnerom pre našich zákazníkov, ktorí od nás dostanú viac než dovoz ovocia a zeleniny.